FoundationOne kan potensielt matche klinisk relevante endringer som er funnet i brystkreftprøver med nye, målrettede behandlinger og kliniske studier. Dette vil hjelpe onkologen med å skreddersy behandlingen til pasienten. (1,9)

Til nå har FoundationOne generert over 11.000 brystkreftprofiler. Disse dataene bidrar til å styrke FoundationCORE, Foundation Medicines store genom-database. (6)

__

Klinisk relevans av FoundationOne ved brystkreft

Det er vist at FoundationOne kan oppdage genomendringer i tilbakevendende og metastatisk brystkreft som ikke ble oppdaget med andre diagnostiske metoder, som FISH (fluoriserende in situ hybridization) eller immunohistokjemi (IHC). (9)

FoundationOne har også identifisert en rekke forskjellige behandlingsegnede mutasjoner i  trippel-negativ brystkreft, noe som kan gi omfattende genomprofilering en enda større rolle ved brystkreft. (21) Evnen til å påvise disse genendringene i brystkreftprøver vil, i tillegg til genuttrykksanalyse som utføres med andre standardmetoder, kunne hjelpe onkologen med å skreddersy behandlingen. 

Fremskritt innen genomprofilering har gjort det mulig å identifisere flere angripelige endringer i brystkreft enn man finner med mer tradisjonelle diagnosemetoder.  Påvisning av ytterligere endringer kan gi onkologen flere mulige målrettede behandlingsalternativer og kan tilpasse dem til den enkelte pasients behov. 

Hyppighet av somatiske mutasjoner basert på den genomiske oversikten over
humane brysttumorer som del av Cancer Genome Atlas Network (23)

[Diagram - NB, tatt fra Eralp Y. Translational Oncogenomics 2016:8(S1) 1–7 doi: 10.4137/TOG.S39410.] (23)

 

 

__

FoundationOne kan synliggjøre flere behandlingsalternativer for brystkreftpasienter

Det er påvist at FoundationOne identifiserer endringer som ikke tidligere var blitt oppdaget med konversjonelle metoder, og dermed finner den ytterligere mål for potensielt effektive behandlingsalternativer. (2,18,24,25) FoundationOne passer til profilering av alle typer brystkrefttumorer, inkludert familiære, inflammatoriske, lobulære og trippel-negative typer av brystkreft. (1,9,26) FoundationOne kan også identifisere endringer hos pasienter med brystkreft i stadium IV (metastatisk brystkreft) og spesielt BRCA1 og BRCA2 arvelig brystkreft. (9,26)

Etter hvert som det blir flere kjente kreftgener øker antall mål for spesifikke behandlinger og det blir mindre hensiktsmessig å teste for hver enkelt endring. (5,8,10,11) For å finne den best egnede målrettede behandlingen, trenger man en nøyaktig diagnostisk test som kan påvise alle klinisk relevante endringer. (5,8)

Passer FoundationOne for alle krefttyper?

FoundationOne passer for alle solide tumortyper, også sjeldne krefttyper, kreft med ukjent primærtumor samt tilbakevendende eller metastatisk kreft med solide tumorer. (1,7) FoundationOne kan brukes til å profilere alle typer brystkreftsvulster, inkludert familiære, inflammatoriske, lobulære og trippel-negative typer av brystkreft. (9,26)

FoundationOne kan være spesielt nyttig i tilfeller der man har mange behandlingsalternativer å velge mellom, man har få behandlingsalternativer eller hvis de solide tumorer har uvanlige eller sjeldne endringer som man ikke vanligvis tester for. (1,7)

FoundationOne is suitable for all solid cancer types, including rare cancers and cancers of unknown origin, and in recurrent or metastatic solid tumour cancers. FoundationOne can be used to profile all types of breast cancer tumours, including familial, inflammatory, lobular and triple-negative breast cancer types.11,14

FoundationOne can be especially useful in cases where there are many possible treatment options to choose between, limited treatment options or where the solid tumour has uncommon or rare alterations that are not routinely tested for.

Referanser
 1. FoundationOne technical information.
 2. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 2:258–268 (and supplementary material).
 3. Chalmers ZR et al. Genome Med 2017; 9:34.
 4. Genomeweb. Foundation Medicine Q3 revenues up 45 percent. Available at: https://www.genomeweb.com/molecular-diagnostics/foundation-medicine-q3-revenues-45-percent [accessed November 2017].
 5. Frampton, GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31:1023–1031
 6. Foundation Medicine. FoundationCORE press release, June 2016.
 7. Schwaederle M et al. Mol Cancer Ther 2015; 14:1488–1494.
 8. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 16:3631–3639.
 9. Ross JS et al. Cancer 2016; 17:2654–2562.
 10. Hirsch FR et al. Lancet 2016; 388:1012–1024.
 11. Aitken M et al. Global Oncology Trend Report 2015. Available at: http://keionline.org/sites/default/files/IIHI_Oncology_Trend_Report_2015.pdf (accessed November 2017).
 12. Kos Z and Dabbs DJ. Histopathology 2016; 68:70–85.
 13. Bishop R. Bioscience Horizons 2010; 1:85–95.
 14. Chen AY-Y and Chen A. J Invest Dermatol 2013; 133:e8.
 15. Angulo B et al. PLoS One 2012; 8:e43842.
 16. Pao W and Girard N. Lancet Oncol 2011; 12:175–180.
 17. Jordan EJ et al. Cancer Discov 2017; 6:596–609.
 18. Ali SM et al. Oncologist 2016; 6:762–670.
 19. Suh JH et al. The Oncologist 2016; 21:684–691.
 20. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) NSCLC guidelines, Version 9, 2017.
 21. Dillon JL et al. The Breast 2016; 29:202–207.
 22. Stephens PJ et al. Nature 2012; 7403:400–404.
 23. Eralp Y. Tranl Oncogenomics 2016; 8:1–7.
 24. Schrock AB et al. Clin Cancer Res 2016; 13:3281–3215.
 25. Chmielecki J et al. Oncologist 2015; 20:7–12.
 26. Yuan Y et al. Oncotarget 2012: doi: 10.18632/oncotarget.14476.
 27. Roche Foundation Medicine data on file.
 28. Masucci GV et al. Int J Immunother Cancer Res 2016; 4:16.
 29. National Cancer Institute (NIH). NCI dictionary of cancer terms. Available at: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=285933 [accessed November 2017].
 30. Sinicrope FA. Nat Rev Clin Oncol 2010; 7:174–177.
 31. The Cancer Genome Atlas Network, Nature 2012; 487:330–337.