FoundationOne kan potensielt koble klinisk relevante endringer som er funnet i prøver av lungekreft med nye, målrettede lungekreft-behandlinger og kliniske studier. (2,8) Dette vil hjelpe onkologen med å identifisere den mest optimale behandlingen for denne pasienten. Til nå har FoundationOne generert mer enn 20.000 profiler med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) og sekundær lungekreft. Disse data bidrar til å styrke FoundationCORE, Foundation Medicines store genom-database. (6)

Klinisk relevans av FoundationOne ved lungekreft

I løpet av det siste tiåret har antallet behandlingsegnede gener innen lungekreft økt. (16) I 2015 ble 96 genendringer identifisert hos 31 pasienter med lungeadenocarcinom. (8) Etter hvert som det identifiseres nye kreftgener øker antall mål for spesifikke behandlinger og det blir mindre hensiktsmessig å teste for hver enkelt endring. (5,8,10,11) FoundationOne løser denne utfordringen da det analyserer flere hundre kjente kreftgener for å ha størst mulig sjanse til å påvise klinisk relevante endringer i den enkelte pasients tumorprøve. (1,5)
swipe

FoundationOne kan gi flere behandlingsalternativer for lungekreftpasienter

FoundationOne kan påvise endringer i lungekrefttyper som kan bli oversett av andre standardanalyser, bl.a. hotspot-testing uten NGS (ikke next-generation sekvensering), og dermed kanskje åpne for flere behandlingsalternativer. (18) FoundationOne er egnet til profilering av alle solide tumorer, også ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) og lunge-adenokarsinomer. (8,18)

I 2015 ble det oppdaget 96 genendringer i lunge-adenokarsinomer ved hjelp av FoundationOnes omfattende genomprofilering. (8)

I en studie av pasienter med NSCLC ble 35 % av ALK-genendringene oversett av FISH-teknikken, sammenlignet med omfattende genomprofilering. (18) Flertallet av de pasientene (7 av 9) som mottok ALK-rettet behandling blant disse hadde respons på mediant 17 måneder. (18)

OMFATTENDE GENOMPROFILIERING MULIGGJØR IMPLEMENTERINGEN AV NCCNS RETNINGSLINJER FOR BIOMARKØRANALYSER VED LUNGEKREFT, VED AT ALLE MARKØRERENE TESTES SAMTIDIG. (1)
71 % av pasientene har  1 genomendring(er) som er blant de 8 oftest karakteriserte genendringene som hos pasienter med NSCLC* (1)
av pasientene fikk påvist endringer
som som kan adresseres med målrettet
behandling, som nevnes i NCCNs retningslinjer** (1)

*EGFR, ALK, ROS1, RET, MET, BRAF, ERBB2, KRAS

**En endring defineres som behandlingsegnet hvis endringen forbindes
med potensiell effekt av målrettet behandling, eller gjør at pasienten kan
bli med i klinisk studie med egnet målrettet behandling

FoundationOne har vist seg å føre til flere behandlingsalternativer for lungekreft, slik at onkologen kan bruke resultatene til å behandle etter vanlige forskrivningsrutiner, med målrettet behandling godkjent for annen kreftform eller inkludering i kliniske studier. (2)

av pasienter fikk påvist minst 1 behandlingegnet
genendring (godkjent av FDA enten for lungekreft
eller andre indikasjoner) (n=73/82). (2)

av pasienter fikk tilbud om
endring av behandlingsstrategi
(oppstart av tilpasset målrettet
behandling) (37/82). (2)
av pasienter fikk FDA-
godkjent målrettet
behandling (36/82). (2)
av pasienter responderte på
bytte av behandling, hvor
14 % (5/43) oppnådde komplett
respons og 50% hadde delvis
respons (17/43) (2)

For å identifisere den best egnede målrettede behandlingen trenger man en nøyaktig diagnostisk test som kan påvise alle klinisk relevante endringer. (5,8)

National Comprehensive Cancer Network (NCCN) sine retningslinjer for NSCLC anbefaler på det sterkeste at omfattende molekylær profilering burde brukes for lungekreft. (20)

I tillegg til å identifisere disse endringene, kan FoundationOne også brukes til å påvise en mulig forbindelse mellom tumorens mutasjonsbyrde (TMB) og antatt respons på immunterapi. Det vil si at onkologen potensielt kan bruke FoundationOne til å forutsi sannsynligheten for om pasienten vil ha effekt av immunterapi. (2)

Passer FoundationOne for all krefttyper?

FoundationOne passer for alle krefttyper med solide tumorer, også sjeldne krefttyper, kreft med ukjent primærtumor, og tilbakevendende eller metastatisk kreft med solide tumorer. (1,7)

FoundationOne kan være spesielt nyttig i tilfeller der man har mange mulige behandlingsalternativer å velge mellom, begrensede behandlingsalternativer eller hvor en solid tumor har uvanlige eller sjeldne endringer som ville blitt oversett i rutinetester. (8-10)

Referanser
 1. FoundationOne technical information.
 2. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 2:258–268 (and supplementary material).
 3. Chalmers ZR et al. Genome Med 2017; 9:34.
 4. Genomeweb. Foundation Medicine Q3 revenues up 45 percent. Available at: https://www.genomeweb.com/molecular-diagnostics/foundation-medicine-q3-revenues-45-percent [accessed November 2017].
 5. Frampton, GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31:1023–1031
 6. Foundation Medicine. FoundationCORE press release, June 2016.
 7. Schwaederle M et al. Mol Cancer Ther 2015; 14:1488–1494.
 8. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 16:3631–3639.
 9. Ross JS et al. Cancer 2016; 17:2654–2562.
 10. Hirsch FR et al. Lancet 2016; 388:1012–1024.
 11. Aitken M et al. Global Oncology Trend Report 2015. Available at: http://keionline.org/sites/default/files/IIHI_Oncology_Trend_Report_2015.pdf (accessed November 2017).
 12. Kos Z and Dabbs DJ. Histopathology 2016; 68:70–85.
 13. Bishop R. Bioscience Horizons 2010; 1:85–95.
 14. Chen AY-Y and Chen A. J Invest Dermatol 2013; 133:e8.
 15. Angulo B et al. PLoS One 2012; 8:e43842.
 16. Pao W and Girard N. Lancet Oncol 2011; 12:175–180.
 17. Jordan EJ et al. Cancer Discov 2017; 6:596–609.
 18. Ali SM et al. Oncologist 2016; 6:762–670.
 19. Suh JH et al. The Oncologist 2016; 21:684–691.
 20. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) NSCLC guidelines, Version 9, 2017.
 21. Dillon JL et al. The Breast 2016; 29:202–207.
 22. Stephens PJ et al. Nature 2012; 7403:400–404.
 23. Eralp Y. Tranl Oncogenomics 2016; 8:1–7.
 24. Schrock AB et al. Clin Cancer Res 2016; 22:3281–3285.
 25. Chmielecki J et al. Oncologist 2015; 20:7–12.
 26. Yuan Y et al. Oncotarget 2012: doi: 10.18632/oncotarget.14476.
 27. Roche Foundation Medicine data on file.
 28. Masucci GV et al. Int J Immunother Cancer Res 2016; 4:16.
 29. National Cancer Institute (NIH). NCI dictionary of cancer terms. Available at: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=285933 [accessed November 2017].
 30. Sinicrope FA. Nat Rev Clin Oncol 2010; 7:174–177.
 31. The Cancer Genome Atlas Network, Nature 2012; 487:330–337.