FoundationOne kan potensielt matche klinisk relevante endringer som er funnet i prøver fra tykktarmskreft med nye, målrettede behandlingsalternativer og kliniske studier. (1,27) Dette vil hjelpe onkologen med å finne den beste tilpassede behandlingen til pasienten. Hittil har FoundationOne generert mer enn 9.000 tykktarmskreft-profiler. Disse profilene bidrar til å styrke FoundationCORE som er Foundation Medicines omfattende genom-database. (6) FoundationOne kan brukes til å profilere alle typer tumorer ved tykktarmskreft, også kolorektalt adenokarsinom. (1,27)

__

Bruk av FoundationOne til å påvise endringer i tykktarmskreft

FoundationOne undersøker hele kodeområde for 315 kreft-relaterte gener pluss utvalgte introner fra 28 gener. (1) Til forskjell fra mer tradisjonelle diagnoseverktøy, påviser Foundation Medicine samtidig også mikrosatellitt instabilitet (MSI) og tumorens mutasjonsbyrde (TMB), (2,3) uten ekstra tester, utgifter eller tidsbruk.

__

Klinisk relevans av genomprofilering i tykktarmskreft

I de senere år har det vært en økning i antall kjente genendringer i tykktarmskreft. Denne økningen i kjente behandlingsmulige kreftgener kan potensielt føre til en økning i målrettede behandlinger for pasienter med tykktarmskreft. (8,10,11) I dagens kliniske praksis testes først KRAS for å kunne bestemme hvorvidt pasienten er egnet for anti-EGFR-behandling. Hvis man ikke finner en mutasjon går man videre med såkalt ‘utvidet-RAS-testing’ som innebærer at man sjekker HRAS, NRAS og flere områder i KRAS, og gjerne også BRAF. MSI kan også gjøres ved behov. I FoundationOne får man alle disse prøvesvarene med én validert test. (1)

 

I tillegg til genendringer kan andre biomarkører, som f.eks. MSI, bidra i valg av behandling for pasienter med tykktarmskreft. MSI kan oppstå som følge av defekt reparasjon av DNA mismatch repair og inntreffer i ca.  15 % av kolorektale krefttilfeller. (28,29) Nye studier har vist at MSI-status kan fungere som en prediktiv markør for klinisk nytte av immunterapi, uavhengig av hvor kreften oppstod. (27) Derfor har bred molekylær profilering ved hjelp av FoundationOne potensial for å øke behandlingsalternativene for pasienter med tykktarmskreft når de også har høy MSI. (27) 

Mutasjonsfrekvenser ved kolorektal kreft
Mutasjonsfrekvenser ved kolorektal kreft
swipe

Tilpasset fra The Cancer Genome Atlas Network, 2012. (30)

 

For å finne den beste og mest målrettede behandlingen for tykktarmskreft, trenger man en nøyaktig diagnostisk test som viser alle klinisk relevante endringer, i tillegg til MSI. (5,8)

Passer FoundationOne for alle krefttyper?

FoundationOne passer for alle typer kreft med solide tumorer, også sjeldne krefttyper, kreft med ukjent primærtumor, samt tilbakevendende eller metastatisk kreft med solide tumorer. FoundationOne kan brukes til å profilere alle typer tumorer ved tykktarmskreft, inkludert kolorektalt adenokarsinom, tilbakevendende og metastatiske tumortyper samt kreftpasienter med høy funksjonsstatus. (1)

FoundationOne kan være spesielt nyttig i tilfeller der man har mange behandlingsalternativer å velge mellom, man har få behandlingsalternativer, eller når solide tumorer har uvanlige eller sjeldne endringer som man ikke vanligvis tester for. (1,7)

Visit our Order page to find out how you can get started with FoundationOne
Referanser
 1. FoundationOne technical information
 2. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 2:258–268 (and supplementary material).
 3. Chalmers ZR et al. Genome Med 2017; 9:34.
 4. Genomeweb. Foundation Medicine Q3 revenues up 45 percent. Available at: https://www.genomeweb.com/molecular-diagnostics/foundation-medicine-q3-revenues-45-percent [accessed November 2017].
 5. Frampton, GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31:1023–1031
 6. Foundation Medicine. FoundationCORE press release, June 2016.
 7. Schwaederle M et al. Mol Cancer Ther 2015; 14:1488–1494.
 8. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 21:3631–3639.
 9. Ross JS et al. Cancer 2016; 17:2654–2562.
 10. Hirsch FR et al. Lancet 2016; 388:1012–1024.
 11. Aitken M et al. Global Oncology Trend Report 2015. Available at: http://keionline.org/sites/default/files/IIHI_Oncology_Trend_Report_2015.pdf (accessed November 2017).
 12. Kos Z and Dabbs DJ. Histopathology 2016; 68:70–85.
 13. Bishop R. Bioscience Horizons 2010; 1:85–95.
 14. Chen AY-Y and Chen A. J Invest Dermatol 2013; 133:e8.
 15. Angulo B et al. PLoS One 2012; 8:e43842.
 16. Pao W and Girard N. Lancet Oncol 2011; 12:175–180.
 17. Jordan EJ et al. Cancer Discov 2017; 6:596–609.
 18. Ali SM et al. Oncologist 2016; 6:762–670.
 19. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21:684–691.
 20. National Comprehensive Cancer Network (NCCN) NSCLC guidelines, Version 9, 2017.
 21. Dillon JL et al. The Breast 2016; 29:202–207.
 22. Stephens PJ et al. Nature 2012; 7403:400–404.
 23. Eralp Y. Tranl Oncogenomics 2016; 8:1–7.
 24. Schrock AB et al. Clin Cancer Res 2016; 22:3281–3285.
 25. Chmielecki J et al. The Oncologist 2015; 20:7–12.
 26. Yuan Y et al. Oncotarget 2012: doi: 10.18632/oncotarget.14476.
 27. Masucci GV et al. Int J Immunother Cancer Res 2016; 4:16.
 28. National Cancer Institute (NIH). NCI dictionary of cancer terms. Available at: https://www.cancer.gov/publications/dictionaries/cancer-terms?cdrid=285933 [accessed November 2017].
 29. Sinicrope FA. Nat Rev Clin Oncol 2010; 7:174–177.
 30. The Cancer Genome Atlas Network, Nature 2012; 487:330–337.