Ofte stilte spørsmål

Hvordan virker FoundationOne?

En rapport fra FoundationOne er en molekylær profil av genomendringer i pasientprøven og endringene matches med mulige behandlingsalternativer

FoundationOne bruker omfattende og validerte teknikker til å undersøke mer enn 99 % av kodesekvensene i 315 kreftrelaterte gener pluss utvalgte introner fra 28 andre gener, ved hjelp av hybrid capture-array og next-generation sequencing (NGS). (1,2) FoundationOne påviser også svulstens mutasjonsbyrde og mikrosatellitt instabilitet, som har blitt forbundet med potensiell effekt av immunterapier. (3-6)

Ved å påvise genendringer som kan bli oversett av annen teknologi, bidrar  FoundationOne til at man kan være trygg på at alt er blitt gjort for å finne relevante behandlingsalternativer. (1,3,7-9)

Hvordan kan FoundationOne være til hjelp i klinisk praksis?
FoundationOne kan påvise klinisk relevante endringer som er blitt oversett i andre tester. Denne informasjonen kan onkologen benytte til å vurdere hva som er den beste behandlingen, og her vil det bli tatt med alternativer man kanskje ikke ville ha tenkt på ellers, blant annet behandlinger som nå undersøkes i kliniske studier. (1,3,7-9)
Hvem passer FoundationOne for?
FoundationOne passer for alle med tilbakevendende eller metastatisk kreft med solide tumorer. Fordelene ved å bruke FoundationOne har stort sett blitt studert i sammenheng med pasienter med avansert sykdom. (1,3,10-12)
Hvordan bestiller man FoundationOne?

FoundationOne kan bestilles av klinikere og har en enkel bestillingsprosess. 

Gå til siden for Bestillinger for å laste ned skjemaene og komme i gang i dag. 

Hva slags vevsprøve trenger man til FoundationOne?

FoundationOne krever: 

 • 40 µm formalin-fiksert parafin-innstøpt vev, der ~20 % eller mer er av malign opprinnelse, på 8 til 10 ufargede snitt eller fra en blokk som er vurdert og godkjent av en patolog som den mest representative blokken for diagnosen (13)
 • Alle typer solide svulster kan sendes inn (13)

Last ned detaljerte krav for prøvene

Foundation Medicine kan behandle enhver klinisk prøve som samsvarer med disse retningslinjene. Dersom prøven er mangelfull, vil det bli meldt fra om dette innen ca. to dager etter at prøven er mottatt. I enkelte tilfeller kan det imidlertid bli utstedt en betinget rapport. (1,13)

Hvor lang tid tar det å få resultatene?

Rapporten vil bli utgitt 11–14 dager etter at laboratoriet vårt har mottatt prøven og all nødvendig dokumentasjon. (1)

Det er viktig å sende inn en god prøve og all nødvendig dokumentasjon for å være sikker på at prøven kan behandles på laboratoriet.  

Vær oppmerksom på at tidsestimatet ikke omfatter tiden som vil gå med til å ta prøven og sende den og all nødvendig dokumentasjon til Foundation Medicine. (1) Tiden dette tar avhenger av samarbeidet med ansvarlig patolog, så man bør etterstrebe å informere disse om bestillingen.

På hvilken måte blir resultatene levert?
Resultatene vil bli sendt på e-post til bestillende kliniker, ca. 11–14 dager etter mottak av prøven og tilhørende dokumentasjon.
Hvor mye koster FoundationOne?

Kontakt kundeservice for informasjon om hva profilering med FoundationOne koster:

E-post: pharma.norge@roche.com

Telefon: 22 78 90 00

Prisen for profilering med FoundationOne inkluderer også forsendelseskostnader for både innsending og returnering av prøvene (på forespørsel), samt kontinuerlig tilgang til vårt kundeservice-team. 

Forutsier disse prøvene respons på cellegift eller hvor sannsynlig det er at kreften kommer tilbake?
Testen er ikke designet for å forutsi respons på cellegift eller om sykdommen kommer tilbake ved et senere tidspunkt. FoundationOne sammenstiller genomendringer som påvises i en kreftprøve med spesifiserte målrettede behandlinger og immunterapier som enten er godkjent eller som blir undersøkt i kliniske studier, og kan dermed bidra til å identifisere nye behandlingsalternativer. (3,14)
Referanser
 1. FoundationOne technical information.
 2. Frampton, GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31:1023–1031
 3. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 2:258–268 (and supplementary material).
 4. Masucci GV et al. Int J Immunother Cancer Res 2016; 4:16.
 5. Chalmers ZR et al. Genome Med 2017; 9:34.
 6. Castro MP et al. J. Immunother 2015; 3:58.
 7. Ali SM et al. Oncologist 2016; 6:762–670.
 8. Schrock AB et al. Clin Cancer Res 2016; 13:3281–3285.
 9. Chmielecki J et al. The Oncologist 2015; 20:7–12.
 10. Ross JS et al. JAMA Oncol 2015; 1:40–49.
 11. Ross JS et al. Cancer 2016; 17:2654–2562.
 12. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 16:3631–3639.
 13. FoundationOne specimen guidelines
 14. Schwaederle M et al. Mol Cancer Ther 2015; 14:1488–1494.