Vår omfattende genomprofilering med væskebiopsi for pasienter med solide tumorer.(1,2)   

Ved sykdomsprogresjon 2 Hvis vevsbiopsi ikke er mulig eller utilstrekkelig for analyse 2 Understøtter dine kliniske beslutninger 4 Inkluderer resultater fra eventuelt tidligere Foundation Medicine-testing 4 Rapporterer MSI-status 1 Påviser de fire hovedklassene av genetiske endringer* i 70 gener 1 To glass med 8,5 ml perifert fullblod 3 Tydelig, utfyllende rapport Måler 70 gener og rapporter MSI-høy Èn enkelt blodprøve KomplettererFoundationOne®CDx
Klinisk bruk

Åpner opp for muligheter med én enkelt blodprøve

FoundationOne Liquid utvider fordelene med omfattende genomprofilering til flere kliniske situasjoner med én enkelt blodprøve. Bruk FoundationOne CDx hvis det finnes tilgjengelig vev. Når vevsbiopsi ikke er mulig, hvis det er utilstrekkelig vev for analyse og/eller ved mistanke om sykdomsprogresjon, prøv FoundationOne Liquid.(1,2)
Gener og biomarkører

Analyserer 70 gener og rapporterer MSI-status

FoundationOne Liquid benytter omfattende genomprofilering som tilnærming, og påviser i en enkelt test fire hovedklasser av genendringer i 70 gener og rapporterer MSI-status.(1) Høy spesifisitet og sensitivitet sikrer at du kan ha tillit til endringene som rapporteres.(1)

ctDNA

Undersøker sirkulerende tumor DNA (ctDNA)

Blodet til kreftpasienter inneholder sirkulerende cellefritt DNA (cfDNA), frisatt både fra friskt vev, men også tumorvev (ctDNA). Dette DNA-et er svært fragmentert, finnes i meget små mengder og varierer mellom krefttyper og pasienter. FoundationOne Liquid benytter ctDNA-ekstraksjon for nøyaktig identifikasjon av unike ctDNA-fragmenter fra én enkelt blodprøve.
Inngående rapport

Understøtter kliniske beslutninger

En tydelig, utfyllende rapport støtter kliniske beslutninger ved å gi innsikt i pasientens genomprofil samt tilknyttede målrettede behandlinger, immunterapier og relevante kliniske studier. Rapporten omfatter eventuelle resultater fra tidligere tjenester fra Foundation Medicine, for å gi et helhetlig bilde på tumorens utvikling (4)