-

 

 

 

Vår FDA-godkjente, omfattende genomprofilering med væskebiopsi er et mininmalt invastivt alternativ til eller komplementær tjeneste for FoundationOne CDx,  for pasienter med solide tumorer på de optimale tidspunktene i sykdomsforløpet.(1-3) 

<2 weeks FDAEn enkelt blodprøveEn rask og enkel blodprøve (2 x 8.5 mL perifert helblod) slik at man unngår invasive biopsier og kan ta raskere beslutninger om behandling 1,12–16 >300 gener, MSI, bTMB, tumor fraksjonUndersøker alle fire hovedklasser av genendringer* i >300† kreftrelaterte gener pluss MSI‡, bTMB og tumor fraksjon 1,2,4–11FDA-godkjent Basert på vår analytisk og klinisk validerte, FDA-godkjente, omfattende genomprofilerings plattform og bioinformatikk arbeidsflyt §1–3,17,18 Alle solid tumorer Egnet for alle solid tumorer basert på on your patient’s profile and the available clin-cal evidence 1,2,14,15Reflex testingMulighet for refleks testing med FoundationOne CDx hvis ingen genomiske endringer som kan få konsekvenser for videre behandling blir funnet i væskebiopsien 1,15,18
Gener og genomiske signaturer

FoundationOne Liquid CDx rapporterer >300 gener† og detekterer både nye og kjente varianter, inkludert fire klasser med genendringer (base substitusjoner, insersjoner or delesjoner, kopiantalls endringer and re-arrangement av gener), genomiske signaturer (MSI,‡ bTMB) og tumour fraksjon, for å gi prognostisk, diagnostisk og prediktiv innsikt som kan støtte forsknings- eller behandlingsbeslutninger for individuelle pasienter på tvers av alle solide tumorer. ‡(1,2)

-

Undersøker alle fire hovedklasser av genendringer* i >300† kreftrelaterte gener, inkludert genendringer som kliniske retningslinjer anbefaler at undersøkes og som det finnes målrettede behandlinger for i alle solide tumorer. (1,2,4–11)

Den  FDA-godkjente  væskebiopsi tjenesten som rapporterer både  MSI‡ and bTMB, pan-tumor genomiske signaturer som kan indikere egnethet for immunterapi. (1–3,19–27  )

Høy sensitivitet og spesifisitet¥ for sentrale genendringer, MSI‡ and bTMB på tvers av alle  solide tumorer. (1,2)

Rapporterer tumor fraksjon, andelen av sirkuleredne cellefritt DNA fra tumor som et mål på sannsynligheten for å detektere genendringer i væskebiopsien. (1,2)

Raskere beslutninger om behandling

En rask og enkel blodprøve gjør at man kan unngå invasive biopsier og få raskere beslutninger om behandling (1,28)

FoundationOne Liquid CDx krever bare to rør med blod som tas samtidig (2 x 8.5 mL perifert fullblod) og har en behandlingstid på under  2 uker fra prøven ankommer vårt laboratorium til rapporten er ferdigstilt, og dermed kan beslutninger om behandling tas raskere. (1,28)

-

FoundationOne Liquid CDx kan også bidra til å redusere kravene til infrastruktur og ressursbehov i helsevesenet  sammenlignet med vevsbasert testing. (29)

Validering

Basert på en omfattende validert plattform (3,17,18)

I likhet med FoundationOne CDx er FoundationOne Liquid CDx basert på en analytisk og klinisk validert, omfattende plattform og bioinformatikk arbeidsflyt. (1–3,17,18,30)

 

FDA-vurdering og -godkjenning av arbeidsflyt i FoundationOne CDx-plattformen

-

 

Hva er forskjellen mellom analytisk og klinisk validering?

Klinisk bruk i solide tumorer

FoundationOne Liquid CDx er egnet for alle solide tumorer inkludert ikke-småcellet lungekreft (NSCLC), brystkreft, eggstokk kreft and prostatakreft (2,4–11)

FoundationOne Liquid CDx dekker gener anbefalt i kliniske retnignslinjer, og andre klinisk relevante genendringer og signaturer‡ for NSCLC, bryst, ovarie and prostatakreft. (1,2,4–11,19–25,33–38)

FoundationOne Liquid CDx har vist klinisk nytteverdi