Vår portefølje 

Portefølje av høy kvalitet

En portefølje av høykvalitetstjenester for pasienter i ulike kliniske situasjoner

Foundation Medicines tjenester innen omfattende genomprofileringer hjelper helsepersonell med optimalisering og individualisering av behandlingsstrategier for pasienter i ulike kliniske situasjoner.(1-4)
Solid tumor Hematologiske maligniteterog sarkomer Hvilken type tumor har din pasient? Vevsprøve Blodprøve Vevsbiopsi for solide tumorer Væskebiopsi for solide tumorer Test for hematologiske maligniteter og sarkomer
All our services use our leading comprehensive genomic profiling approach to identify clinically relevant alterations and potentially expand treatment options

Alle tjenester fra Foundation Medicine bruker vår ledende tilnærming til omfattende genomprofilering, som gir en bred analyse av kreftgenomet for å identifisere pasientens klinisk relevante endringer som potensielt kan utvide behandlingsmulighetene for pasienten.(5-10)
Genomisk database

Etterhvert som vår forståelse av kreft utvikler seg, utvikles testene også

Vår stadig voksende database med genomer inneholder i dag mer enn 200 000 genomprofiler i mer enn 150 vanlige og sjeldne undertyper av tumorer. Avansert bioinformatikk tolker dataene, inkludert sjeldne og sammensatte endringer for å generere dyp innsikt.(11) Testene våre er i stadig utvikling for å fange opp de klinisk mest relevante genendringene for at du hele tiden skal være oppdatert og kunne vurdere de nyeste behandlingsmulighetene.(1,6)
Our growing database includes 200,000+ genomic profiles, allowing our tests to constantly evolve so we can provide the most clinically relevant insights
Referanser
 1. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2018. Available at: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech (Accessed March 2019).
 2. FoundationOne®CDx FDA Approval, 2017. Available at: https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf17/P170019a.pdf (Accessed March 2019).
 3. FoundationOne®Liquid Technical Specifications, 2018. Available at: https://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (Accessed March 2019).
 4. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed March 2019).
 5. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 21: 3631–3639.
 6. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.
 7. Rankin A et al. Oncologist 2016; 21: 1306–1314.
 8. Ross JS et al. Cancer 2016; 122: 2654–2662.
 9. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–691.
 10. Hirshfield KM et al. Oncologist 2016; 21: 1315–1325.
 11. Foundation Insights. Available at: https://www.foundationmedicine.com/insights-and-trials/foundation-insights (Accessed March 2019).