Vår portefølje 

Portefølje av høy kvalitet

En portefølje av validerte tjenester for å støtte behandlings- og forskningsbeslutninger på de optimale tidspunktene i sykdomsforløpet

Foundation Medicines tjenester innen omfattende genomprofileringer gir støtte til å ta effektive og persontilpassede beslutninger om behandling på de optimale tidspunktene i sykdomsforløpet:(1-48)
Solid tumorTest for hematologiske maligniteterHvilken type tumor har din pasient?VevsprøveBlodprøveVevsbiopsi for solide tumorerVæskebiopsi for solide tumorerTest for hematologiske maligniteter og sarkomer
Our comprehensive genomic approach broadly analyses the tumour genome to identify clinically relevant alterations

Alle tjenester fra Foundation Medicine bruker vår ledende tilnærming til omfattende genomprofilering, som gir en bred analyse av kreftgenomet for å identifisere klinisk relevante endringer som potensielt kan utvide behandlingsmulighetene for pasienten.(1,2,4,5,7-13)
Genomisk database

Etterhvert som vår forståelse av kreft utvikler seg, utvikles testene også

Vår stadig voksende database med genomer inneholder i dag mer enn 400 000 genomprofiler i mer enn 150 vanlige og sjeldne undertyper av tumorer. Avansert bioinformatikk tolker dataene, inkludert sjeldne og sammensatte endringer for å generere dyp innsikt.(14) Testene våre er i stadig utvikling for å fange opp de klinisk mest relevante genendringene for at du hele tiden skal være oppdatert og kunne vurdere de nyeste behandlingsmulighetene.(1,2,4,5)
Our growing database includes 200,000+ genomic profiles, allowing our tests to constantly evolve so we can provide the most clinically relevant insights
References
 1. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.
 2. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2018. Available at: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech (Accessed August 2020).
 3. FoundationOne®CDx FDA Approval, 2017. Available at: 
  https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf17/P170019a.pdf (Accessed August 2020).
 4. Data on file: FoundationOne Liquid CDx Technical Specifications, 2020. Available at: www.eifu.online/FMI/190070862 (Accessed August 2020). 
 5. Data on file: Clinical and analytical validation data file for FoundationOne Liquid CDx.
 6. FoundationOne Liquid CDx FDA Approval, 2020. Available at: https://www.foundationmedicine.com/press-releases/445c1f9e-6cbb-488b-84ad-5f133612b721 (Accessed August 2020).
 7. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed August 2020).
 8. He J et al. Blood 2016; 127: 3004–3014.
 9. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 21: 3631–3639.
 10. Rankin A et al. Oncologist 2016; 21: 1306–1314.
 11. Ross JS et al. Cancer 2016; 122: 2654–2662.
 12. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–691.
 13. Hirshfield KM et al. Oncologist 2016; 21: 1315–1325.
 14. Foundation Insights. Available at: https://www.foundationmedicine.com/insights-and-trials/foundation-insights (Accessed August 2020).