Hver tumor er like unik som hvert menneske.  Vår portefølje med validerte genomprofilerings tjenester gir innsikt som kan benyttes til å legge en persontilpasset behandlingsplan for dine pasienter når de har behov for det (1-9)

En omfattende tilnærming til genomprofilering 

Foundation Medicines omfattende genomprofilering innbefatter bred analyse av tumorer, for å identifisere klinisk relevante endringer og signaturer, som kan potensielt utvide pasientenes behandlingsmuligheter. (1,2,4-6, 8-14)

Legene mottar en klar og utfyllende rapport som gir støtte for kliniske beslutninger, ved å gi innsikt i pasientens genomprofil, samt aktuelle målrettede behandlinger, immunterapier og relevante kliniske studier.(15)

Our comprehensive genomic approach broadly analyses the tumour genome to identify clinically relevant alterations
Our portfolio of comprehensive genomic profiling services enables treatment strategies to be personalised for patients in diverse clinical situations

En portefølje av høykvalitetstjenester

Vår portefølje med validerte genomprofilerings tjenester gir innsikt som kan benyttes til å  legge en persontilpasset behandlingsplan for dine pasienter når de har behov for det (1-9).

Oversikt over tjenester

Gir diagnostisk, prognostisk og prediktiv innsikt som kan støtte valg av behandling Støtter raske, persontilpassede behandlingsbeslutninger i hele pasientforløpet Veileder persontilpassede behandlingsbeslutninger FFPE, perifert fullblod,benmargsaspirat Oversikt FFPE Perifert fullblod Prøvetype 324 > 300 < 400 Tumor mutasjonsbyrde (TMB) UNDERSØK UNDERSØK UNDERSØK Mikrosatelittinstabilitet (MSI) Loss of Heterozygosity (LoH) Gener 7, 10, 12 8, 13 9 Tumor fraksjon (TF)

Felles innsats

Som pionér innen presisjonsmedisin og ledende innen molekylær kunnskap, har Foundation Medicine blitt en del av Roche-gruppen. Roche og Foundation Medicine skal i fellesskap bringe omfattende genomprofilering ut til kreftpasienter i hele verden, ved å kombinere ekspertisen og engasjementet hos Roche med den ledende teknologien, valideringen og erfaringen i genomprofilering hos Foundation Medicine. (16)
02_homepage_05_combined_commitment_v2_NOOnkologiMolekylær innsiktPresisjon medisin

*Omfattende genomprofilering er en neste-generasjons sekvenserings metode for å detektere både nye og kjente varianter, inkludert alle typer genomiske endringer (base substitusjoner, insersjoner og delesjoner, kopiantall endringer og re-arrangementer) og genomiske signaturer (for eksempel Tumor mutasjonsbyrde [TMB] og blodbasert tumor mutasjonsbyrde [bTMB], mikrosatelitt instabilitet [MSI] eller tap av heterozygositet [LoH], for å gi prognostisk, diagnostisk og prediktiv innsikt som kan veilede behandlingsvalg for individuelle pasienter på tvers av alle kreftformer (innsikten kan genereres enten fra en ekstern tjeneste som omfatter alle steg fra A til Å inkludert en ferdig kurert rapport for hver pasient, eller via test løsninger internt på sykehuset).  

ᵻGodkjente behandlinger rangeres alfabetisk innenfor NCCN sine terapi kategorier (for mer informasjon om kategoriene se NCCN Compendium® på www.nccn.org).

±Klinisk validering basert på dokumentert overensstemmelse med følgende følgediagnostikk: cobas® EGFR Mutation Test, Ventana ALK (D5F3) CDx Assay, Vysis ALK Break-Apart FISH Probe Kit, therascreen® KRAS RGQ PCR Kit, Dako HER2 FISH PharmDx® Kit, cobas® BRAF V600 Mutation Test, THxID® BRAF kit. For ytterligere informasjon, se tekniske spesifikasjoner for FoundationOne®CDx som kan lastes ned fra: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech.

§Klinisk validering basert på dokumentert overensstemmelse med følgende diagnostikk: cobas® EGFR Mutation Test v2, a tumour tissue polymerase chain reaction-based clinical trial assay (CTA), and an externally validated circulating cell-free DNA-based next-generation sequencing assay. For mer informasjon se FoundationOne Liquid® CDx Technical Specifications på: www.eifu.online/FMI/190070862.

¥TMB rapportert av FoundationOne CDx og FoundationOne Heme. bTMB rappportert av FoundationOne Liquid CDx. MSI rapportert av FoundationOne CDx og FoundationOne Heme, MSI-H rapportert av FoundationOne Liquid CDx.

bTMB, blood Tumour Mutational Burden; FDA, US Food and Drug Administration; FFPE, formalin-fixed paraffin-embedded; MSI, Microsatellite Instability; NCCN, National Comprehensive Cancer Network; NGS, next generation sequencing; LoH, Loss of Heterozygosity; TMB, Tumour Mutational Burden.

References
 1. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2018. Available at: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech (Accessed August 2020).
 2. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31: 1023–1031.
 3. FoundationOne®CDx FDA Approval Press Release, 2017.
  Available at: https://www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/pdf17/P170019a.pdf (Accessed August 2020).
 4. Clark TA et al. J Mol Diagn 2018; 20: 686–702.
 5. Data on file: FoundationOne Liquid CDx Technical Specifications, 2020. Available at: www.eifu.online/FMI/190070862 (Accessed August 2020). 
 6. Data on file: Clinical and analytical validation data file for FoundationOne Liquid CDx.
 7. FoundationOne Liquid CDx FDA Approval, 2020. Available at: www.foundationmedicine.com/press-releases/445c1f9e-6cbb-488b-84ad-5f133612b721 (Accessed August 2020).
 8. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed August 2020).
 9. He J et al. Blood 2016; 127: 3004–3014.
 10. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 21: 3631–3639.
 11. Rankin A et al. Oncologist 2016; 21: 1306–1314.
 12. Ross JS et al. Cancer 2016; 122: 2654–2662.
 13. Suh JH et al. Oncologist 2016; 21: 684–691.
 14. Hirshfield KM et al. Oncologist 2016; 21: 1315–1325.
 15. FoundationOne®CDx Sample Report. Available at: https://www.foundationmedicine.nl/content/dam/rfm/sample-reports/f1cdx/eu_version_-_ema_without_page_1/F1CDx%20EU%20Sample%20Report%20(Lung).pdf (Accessed August 2020).
 16. Roche Media Release, 2018. Available at: https://www.roche.com/media/releases/med-cor-2018-06-19.htm (Accessed August 2020).