Alt

Bestill nå

Bestillingsprosess

En enkel og praktisk bestillingsprosess

Å bestille en tjeneste fra Foundation Medicine er en enkel og praktisk prosess, og vår behandlingstid på 14 dager etter mottak av prøven til vårt laboratorium er sammenlignbart med mindre omfattende tjenester.(1-3)

 • Alle bestillinger må gjøres fra en lege og via dens helseforetak

Slik bestiller du en tjeneste fra Foundation Medicine

NEDLASTNING

Bestillingen sendes med e-post til norway.foundationmedicine@roche.com

 • Roche/Foundation Medicine vil kontakte patolog med veiledning for prøvekvalitet og levere en prøveforsendelses eske med instruksjoner for forsendelse.

Instruksjoner for prøver

Prøver i formalin-fiksert parafin-innstøpt blokk (FFPE), inkludert ufargede snitt, kan godtas

To 8,5 ml prøver
med perifert fullblod
 

Prøver med perifert blod, benmargsaspirat og FFPE-vev må ha ≥ 20 % celler av ondartet opprinnelse
PD-L1 tilleggstest

PD-L1-status analysert ved immunhistokjemi (IHC) kan bestilles som en tilleggstest

PD-L1-uttrykk (basert på IHC) er ikke korrelert med tumor mutasjonsbyrde (TMB). Derfor kan PD-L1-testing og TMB-status utfylle hverandre for veiledning for immunterapi.(7-9) PD-L1 med IHC kan bestilles som en tilleggstest.
Kundeservice

Kundestøtte for å gjøre pasientbehandlingen enklere

Vi kan tilby kundestøtte, bygget på solid kunnskap, ekspertise og engasjement for å hjelpe deg til å gi pasienten best mulig behandlingsopplegg.

IHC, immunohistokjemi. PD-L1, programmert celledød-ligand 1.
Referanser
 1. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2018. Available at: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech (Accessed March 2019).
 2. FoundationOne®Liquid Technical Specifications, 2018. Available at: https://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (Accessed March 2019).
 3. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed March 2019).
 4. FoundationOne®CDx Specimen Instructions, 2018. Available at: www.rochefoundationmedicine.com/specimen (Accessed March 2019).
 5. FoundationOne®Liquid Specimen Instructions 2018. Available at: https://www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-liquid (Accessed March 2019).
 6. FoundationOne®Heme Specimen Instructions, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed March 2019).
 7. Kamzi S. Presented at ESMO Immuno Oncology Congress 2017; Geneva, Switzerland: Poster no. 35P.
 8. Rizvi H et al. J Clin Oncol 2018; 36: 633–641.
 9. Hellmann MD et al. Cancer Cell 2018; 33: 843–852.e4.