Alt

Bestill nå

Bestillingsprosess

En enkel og praktisk bestillingsprosess

Å bestille en tjeneste fra Foundation Medicine er en enkel og praktisk prosess, og vår behandlingstid etter mottak av prøven til vårt laboratorium til rapporten er ferdigstilt er sammenlignbart med mindre omfattende tjenester (under 2 uker for FoundationOne Liquid CDx, 14 dager for FoundationOne CDx, 21 dager for FoundationOne Heme).(1-3)

Slik bestiller du en tjeneste fra Foundation Medicine

Det er kun autorisert helsepersonell som kan bestille genomprofileringstjeneste fra Foundation Medicine, og som regel vil dette gjøres av kreftlegen som har behandlingsansvar for den enkelte pasienten. 

Instruksjoner for prøver

Prøver i formalin-fiksert parafin-innstøpt blokk (FFPE), inkludert ufargede snitt, kan godtas

To 8,5 ml prøver
med perifert fullblod
 

Prøver med perifert blod, benmargsaspirat og FFPE-vev må ha ≥ 20 % celler av ondartet opprinnelse
PD-L1 tilleggstest

PD-L1-status analysert ved immunhistokjemi (IHC) kan bestilles som en tilleggstest

PD-L1-uttrykk (basert på IHC) er ikke korrelert med tumor mutasjonsbyrde (TMB). Derfor kan PD-L1-testing og TMB-status utfylle hverandre for veiledning for immunterapi.(7-9) PD-L1 med IHC kan bestilles som en tilleggstest.
Kundeservice

Kundestøtte for å gjøre pasientbehandlingen enklere

Vi kan tilby kundestøtte, bygget på solid kunnskap, ekspertise og engasjement for å hjelpe deg til å gi pasienten best mulig behandlingsopplegg.

IHC, immunohistokjemi. PD-L1, programmert celledød-ligand 1.
References
  1. FoundationOne®CDx Technical Specifications, 2018. Available at: www.rochefoundationmedicine.com/f1cdxtech (Accessed August 2020).
  2. Data on file: FoundationOne Liquid CDx Technical Specifications, 2020. Available at: www.eifu.online/FMI/190070862 (Accessed August 2020). 
  3. FoundationOne®Heme Technical Specifications, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed August 2020).
  4. FoundationOne®CDx Specimen Instructions, 2018. Available at: www.rochefoundationmedicine.com/specimen (Accessed August 2020).
  5. Data on file: FoundationOne Liquid CDx Specimen Instructions.
  6. FoundationOne®Heme Specimen Instructions, 2017. Available at: www.foundationmedicine.com/genomic-testing/foundation-one-heme (Accessed August 2020).
  7. Kamzi S. Presented at ESMO Immuno Oncology Congress 2017; Geneva, Switzerland: Poster no. 35P.
  8. Rizvi H et al. J Clin Oncol 2018; 36: 633–641.
  9. Hellmann MD et al. Cancer Cell 2018; 33: 843–852.e4.